Εγκαύματα

Τα εγκαύματα αντιπροσωπεύουν το τρίτο πιο συχνό αίτιο θνησιμότητας στις ηλικίες έως 5 ετών. Η παροχή άμεσης σωστής αντιμετώπισης κατά τον χρόνο που ακολουθεί του ατυχήματος είναι εξαιρετικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη του εγκαύματος, ενώ ο τρόπος θεραπείας εξαρτάται κυρίως από το βάθος του εγκαύματος και την περιοχή του σώματος όπου βρίσκεται.

Στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι κάθε χρόνο 440.000 παιδιά χρειάζονται θεραπεία από κάποιο είδος εγκαύματος, από τα οποία 15% χρειάζονται εισαγωγή σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη θεραπεία και 2% θα έχουν μακροπρόθεσμα κάποια αναπηρία! Αντίστοιχα εκτιμάται ότι είναι τα στοιχεία και για την Ελλάδα.

Περίπου 90% των παιδικών εγκαυμάτων είναι αποτέλεσμα είτε (κυρίως) κάποιου οικιακού ατυχήματος ή παιδικής κακοποίησης. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών το πιο συχνό έγκαυμα προέρχεται από τη χρήση καυτού νερού ή ζεστού ροφήματος, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά είναι συχνότερα στατιστικά τα εγκαύματα από φωτιά.

Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε εγκαύματα καθώς έχουν περίπου 3 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος σε σχέση με τον όγκο σώματος απ’ ό,τι οι ενήλικες και το δέρμα τους είναι πολύ πιο λεπτό συγκριτικά με του ενήλικα.

Το βάθος του εγκαύματος (επιφανειακό, μερικού πάχους ή ολικού πάχους) εξαρτάται από την αιτία, το χρόνο έκθεσης και τις πρώτες βοήθειες που έλαβε ο ασθενής. Η επιτυχημένη αντιμετώπιση τα πρώτα λεπτά μετά το ατύχημα μπορεί  να περιορίσει  το βάθος και την έκταση του εγκαύματος, με κύριο και ουσιαστικό  αποτέλεσμα την ευκολότερη  θεραπεία, λιγότερη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένεια και, τελικά, την καλύτερη ίαση.

Βασική πρώτη κίνηση (μέσα σε 10 δευτερόλεπτα) είναι να βγάλουμε όσα ρούχα φοράει το παιδί στην περιοχή του εγκαύματος και να βάλουμε την περιοχή της κάκωσης κάτω από δροσερό νερό βρύσης για 5-10 λεπτά. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν (σε περιπτώσεις όπου η προσβεβλημένη περιοχή είναι μεγάλη, το έγκαυμα βρίσκεται στο πρόσωπο ή σε μεγάλη περιοχή σώματος) τότε τυλίγουμε το παιδί με δροσερές βρεγμένες πετσέτες. Αυτού του είδους η άμεση αντιμετώπιση  μειώνει το τελικό βάθος του εγκαύματος και ανακουφίζει από τον πόνο.

ΔΕΝ βάζουμε αλοιφές ή βούτυρο ή οδοντόκρεμα πάνω στο έγκαυμα, όπως λανθασμένα και μη επιστημονικά αποδεδειγμένα ακούγεται ή γράφεται.

ΔΕΝ σπάμε τις φουσκάλες που πιθανόν δημιουργούνται.

Αφού παρασχεθούν οι σωστές πρώτες βοήθειες και  κρυώσουμε την περιοχή του εγκαύματος, επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή παίρνουμε το παιδί στο  νοσοκομείο.

Όσον αφορά τον τρόπο θεραπείας των εγκαυμάτων (με επιθέματα, χειρουργικά  ή με συνδυασμό), αυτός εξαρτάται κυρίως από το βάθος του εγκαύματος και την περιοχή του σώματος στην οποία βρίσκεται.