Χειρουργική Αποκατάσταση Μαστού

Ιωάννης Γιαννάς, MD, FRCS(Eng), FRCS(Plas), FEBOPRAS

Διευθυντής Πλαστικός Χειρούργος, www.athensplasticsurgey.gr

Η χειρουργική αποκατάσταση μαστού έχει σαν σκοπό να επαναφέρει την γυναίκα σε παρόμοια κατάσταση με εκείνη που ήταν πριν από την επέμβαση της μαστεκτομής για καρκίνο του μαστού. Επίσης, στοχεύει να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση και την εικόνα που έχει η γυναίκα για το σώμα της βοηθώντας την ανάρρωση της σε φυσικό (αισθητικό), συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Η επανορθωτική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε άμεσα (μαζί με την μαστεκτομή) είτε αργότερα. Αυτό εξαρτάται από την επιθυμία της γυναίκας και τις ογκολογικές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης είναι:

 • Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα.
 • Το δέρμα του μαστού μπορεί να διατηρηθεί.
 • Μικρότερες τομές.
 • Ένα χειρουργείο και μιά περίοδο ανάρρωσης.
 • Μία εισαγωγή στο νοσοκομείο.
 • Δεν υπάρχει διάστημα χωρίς μαστό.

 

 • Τα πλεονεκτήματα της απώτερης (καθυστερημένης) αποκατάστασης είναι:
 • Χειρουργείο σε στάδια, δίνοντας την δυνατότητα για πιο εύκολη και γρηγορότερη ανάρρωση μετά από κάθε χειρουργείο.
 • Χρόνο να αποφασίσει η γυναίκα αν η αποκατάσταση είναι κάτι που θέλει.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αποκατάσταση του μαστού όπως, η διάταση των ιστών με «μπαλονάκι» και  ενθέματα σιλικόνης ή χρησιμοποίηση αυτόλογων ιστών (μύες και δέρμα από την πλάτη, λίπος και δέρμα από την κοιλιά ή ιστός από τον μηρό και τον γλουτό).

Αποκατάσταση με ενθέματα

Ειναι απαραίτητο το ένθεμα σιλικόνης ή φυσιολογικού ορού να τοποθετηθεί κάτω από το θωρακικό μυ. Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί πρώτα η «θήκη» αυτή με την χρήση ενός  διατατήρα. (μπαλονάκι).

Αυτού του είδους η αποκατάσταση είναι συνήθως κατάλληλη για περιπτώσεις γυναικών όπου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές με αυτόλογο ιστό.

Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε φυσικό σχήμα και μεγάλο μέγεθος.

Μυς και δέρμα από την πλάτη

Μεταφέρεται χειρουργικά ο μυς και το δέρμα από την πλάτη διατηρώντας την αιμάτωσή του. Χρησιμοποιώντας δικό μας ιστό φτιάχνουμε το νέο μαστό.

Μερικές φορές εάν το στήθος είναι μεγάλο μπορεί να χρειαστεί ένα ένθεμα σιλικόνης. Αυτή η μέθοδος δίνει πολύ φυσικό αποτέλεσμα σε σχήμα και αφή. Το μειονέκτημα είναι η ουλή στην πλάτη. Η διάρκεια του χειρουργείου δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες και είναι δυνατό να γίνει με ασφάλεια ακόμα και σε γυναίκες με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Δέρμα και λίπος από την κοιλιά (DIEP κρημνός) μεταφέρεται στο στήθος.

Η μικροχειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει την μεταφορά ιστών μαζί με τα αγγεία τους από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο. Ο ιστός και τα αγγεία επανασυνδέονται στην καινούργια περιοχή με το μικροσκόπιο.

Αυτή η τεχνική μας δίνει την δυνατότητα, με μία επέμβαση και χρησιμοποιώντας ιστούς (δέρμα, λίπος, μερικές φορές μυς) από την κοιλιά, τους μηρούς ή τους γλουτούς, να δημιουργήσουμε καινούριο στήθος χωρίς την χρησιμοποίηση ενθεμάτων σιλικόνης.

Τα τελευταία 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη η τάση είναι όλο και περισότερες γυναίκες να επιλέγουν αυτό τον τρόπο αποκατάστασης του μαστού, γιατί έχει περισσότερα πλεονεκτήματα και σχετικά λίγα μειονεκτήματα.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα συνοψίζονται στο ότι:

 • Χρησιμοποιούνται ιστοί από το σώμα μας (αυτόλογος).
 • Ο νέος μαστός έχει πιό φυσιολογική υφή, όψη  και σχήμα.
 • Χρειάζεται μόνο ένα χειρουργείο.
 • Αποφεύγουμε την χρησιμοποίηση σιλικόνης ή άλλων ενθεμάτων.
 • Από την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα περιορίζονται:
 • Μεγάλη διάρκεια χειρουργείου (4-6 ώρες).
 • 5 ημέρες παραμονή στο νοσοκομείο.
 • Δημιουργία ουλής σε άλλο μέρος του σώματος (κοιλιά, γλουτούς, μηρούς).

Η κλασική μέθοδος, όπως αρχικά είχε περιγραφεί, περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση δέρματος, λίπους και ενός μυ από το κοιλιακό τοίχωμα (TRAM flap, κρημνός). Επειδή όμως μαζί με το δέρμα και το λίπος μεταφέρεται στον καινούργιο μαστό και ο ορθός κοιλιακός μυς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο κοιλιακό τοίχωμα (δότρια περιοχή). Τώρα πια έχουμε την δυνατότητα να παίρνουμε μόνο το δέρμα και το λίπος της κάτω κοιλιακής χώρας (spare tyre το λένε οι αγγλοσάξωνες) αφήνοντας πίσω άθικτους τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Το αποτέλεσμα είναι μια ουλή ακριβώς ίδια με αυτή που έχουν γυναίκες που υποβλήθηκαν σε κοιλιοπλαστική (tummy tuck) χωρίς καμιά αδυναμία στο κοιλιακό τοίχωμα.

Για να επαναιματώσουμε τους ιστούς στη νέα τους θέση αφού δημιουργήσουμε το μαστό ενώνουμε τα μικρά διατητραίνωντα (perforator vessels) αγγεία με αγγεία στην μασχάλη ή πίσω από το στέρνο. Αυτός είναι ο ελεύθερος κρημνός της εν τω βάθει κάτω υπογάστριας διατιτραίνων αρτηρίας (DIEP flap για τους αγγλοσάξωνες).

Η επαναιμάτωση των ιστών στη νέα τους θέση γίνεται συνδέοντας τις μικρές αρτηρίες και φλέβες χρησιμοποιώντας μικροχειρουργικές μεθόδους και μικροσκόπιο.

Άλλα μέρη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν δεν υπάρχει «ρεζέρβα» στην κοιλιά είναι ιστός από τους γλουτούς ή από την εσωτερική επιφάνεια των μηρών.

Η τεχνική μεταφοράς και επαναιμάτωσης των ιστών είναι παρόμοια με αυτήν που περιγράφεται πιο πάνω.

Η μεγάλη υπεροχή αυτών των επεμβάσεων σε ασθενείς που συμπληρώνουν όλα τα προεγχειρητικά κριτήρια αποδεικνύεται από πολλές επιστημονικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια σε έγκριτα περιοδικά. Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι μικροχειρουργικές τεχνικές με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την δυνατότητα επιτυχίας ακόμη και σε αγγεία 1-2 χιλιοστών.

Δεξιός μαστός φτιάχτηκε από δέρμα και λίπος από τον γλουτό.

Τι πρέπει να περιμένει μια γυναίκα;

Όλες οι γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε μερική ή ολική μαστεκτομή πρέπει να έχουν την ευκαιρία της εξέτασης και συζήτησης με  ένα πλαστικό χειρουργό για να γνωρίζουν όλες τις πιθανές επιλογές. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει πριν την αρχική επέμβαση ώστε εάν επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε άμμεση αποκατάσταση. Ο τρόπος και η τεχνική της αποκατάστασης συζητείται διεξοδικά και τελικά η γυναίκα αποφασίζει μαζί με τον πλαστικό χειρουργό την επέμβαση που της ταιριάζει καλύτερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

0

Μηχανισμός κινουμένων σχεδίων δράσης του BOTOX

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEOS

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι είναι πλαστική χειρουργική;
 • Τι πρέπει να προσέξω πριν χειρουργηθώ, ώστε να μειώσω τους κινδύνους και να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
 • Πόσο επικίνδυνη είναι η γενική αναισθησία;
 • Λένε ότι η πλαστική χειρουργική κάνει θαύματα. Είναι σχήμα λόγου ή οι δυνατότητές της είναι μεγάλες;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

«Αντιμετώπιζα από την εφηβεία πρόβλημα έντονης τριχοφυίας με αποτέλεσμα να έχω δοκιμάσει όλες τις επίπονες και μη αποτελεσματικές μεθόδους αποτρίχωσης. Πριν 5 μήνες άρχισα αποτρίχωση με laser & τα αποτελέσματ είναι ήδη εντυπωσιακά: καθαρή & βελούδινη επιδερμίδα!»

'Ελενα

Κλείστε το ραντεβού σας

Γραφείο 210 89 43 033

Κινητό 6936 83 72 02

Web Design & Development by Generation Y